naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
důležité informace
GDPR
plán témat
třídní plány
rozvíjení výchov
dokumenty
rozpočty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše město

naše akce

Karneval

Masopust 2018
důležité informace


Třídy v MŠ

Žluté pastelky – 25 dětí p.uč, Jana Procházková,Jitka Kadlíková
Zelené pastelky – 25 dětí p.uč. Irena Bartoníčková,Stanislava Šebková,Kristýna Šestáková
Modré pastelky
25 dětí p.učiteky Bc.Petra Cílová, Kristýna Šestáková

Den v MŠ

Činnosti se během dne prolínají,je však potřeba dodržet přestávky mezi jídly.

6,30-8,00 příchod do MŠ
8,45        svačina
11,45      oběd
14,45      svačina
16,30       konec provozu MŠ

V průběhu dne by se v tomto časovém rozvrhu měly pravidelně objevovat tyto činnosti:
Hry a činnosti dle volby dětí,pohybové činnosti,didakticky zacílená činnost,pobyt venku,odpočinek,tělovýchovné chvilky,zájmová činnost.

Stravné

Řídíme se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné se hradí vždy za minulý měsíc společně se školným.

Platby jsou prováděny :
vložením na účet MŠ u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100

Platby provádějte nejdéle do 15. v měsíci

Finanční norma stravného:
3-7 let             31,-Kč
Přesnídávka :    8,-Kč
Oběd:             17,-Kč
Svačina:           6,-Kč

Školné

Pro školní rok 2017/2018 je měsíční úplata za předškolní stravování stanovena ve výši 400,-Kč.
V době letních prázdnin červenec a srpen 20,-Kč na den.
Předškolní vzdělávání se v posledním roce poskytuje bezúplatně.
školné se hradí měsíc dopředu, prvně vždy do 15.9., a to vložením na účet školy u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem.

Co mít do MŠ

Vhodné oblečení a obutí (tepláky na ven a jiné do třídy)
Bačkory
Pyžamo
Pláštěnka

Co donést do MŠ

V září a lednu
Ubrousky, toaletní papír,papírové kapesníky.

Prázdninový provoz

Podzimní prázdniny: 29.10.-30.10.2018
Vánoční prázdniny: 22.12.2018 – 2.1.2019 (provoz v MŠ začne 3.1.2019)
Pololetní prázdniny: 1.2.2019 
Jarní prázdniny: 25.2.-3.3.2019 
Velikonoční prázdniny: 18.4.2019
Hlavní prázdniny: bude otevřeno v červenci-bude v čas oznámeno