naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
důležité informace
GDPR
plán témat
třídní plány
rozvíjení výchov
dokumenty
rozpočty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše město

naše akce

Karneval

Masopust 2018
projekty


OP VVV – Operační program věda,výzkum,vzdělávání

Od počátku školního roku 2016/2017 realizuje naše škola vybrané šablony VÝZVY Č. 02_16_022
PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY
PRO MŠ A ZŠ I.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol. Další významnou součástí projektu je možnost využít personální posílení škol o školního psychologa,školního asistenta,speciálního pedagoga,sociálního pedagoga, chůvu v mateřské škole. 
Důležitou součástí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony OP VVV MŠ Vinohrady Rakovník
 DVPP
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Během dvou let bude mít škola v rámci projektu možnost čerpat 203 000,-Kč.