naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše MŠ
důležité informace
GDPR
plán témat
třídní plány
rozvíjení výchov
dokumenty
rozpočty
fotogalerie
napište nám
autor stránek

naše město

naše akce

Karneval

Masopust 2018
plán témat


Vzdělávací program: „ BAREVNÝ SVĚT MALÉHO ČLOVÍČKA “

Plán témat: 
1. září - Školka, já a kamarádi
2. říjen - Barvy podzimu
3. listopad - Zdraví
4. prosinec - Zimní radovánky - vánoční čas
5. leden - Kdo co dělá
6. únor - Věci kolem nás
7. březen - Jaro – probouzející se příroda
8. duben - Zvířátka kolem nás
9. květen - Pojďme se mít rádi
10. červen - Těšíme se na prázdniny

Témata se rozpracovávají na třídách do podtémat a to tak, aby každé téma bylo obsaženo ve všech oblastech předškol. vzdělávání. Přitom musí být respektován požadavek hlavně na rozvoj osobnosti dítěte, spolupráci s rodinou, hodnocení.

A) Rozvoj osobnosti: 

Motto: „ Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. “ 

1. Rozvíjet dítě s jeho možnostmi a schopnostmi
2. Seznámit děti s důležitými věcmi
3. Posílit sebevědomí dítěte, vyzdvihnout jeho schopnosti
4. Pomáhat dětem při jejich snažení
5. Vytvořit prostředí pro seberealizaci a vzájemné vztahy
6. Rozvoj řeči

B) Spolupráce s rodinou
1. Přístup rodičům do MŠ ( dny otevřených dveří, slavnosti, pomoc, podílet se na činnosti dětí v MŠ )
2. Pomáhat rodičům při zprostředkování návštěv odborníků
3. Možnost vyjádřit se formou dotazníku o svém dítěti a k práci MŠ

C) Hodnocení
1. 1x týdně na třídách 
2. 2x ročně třídu jako celek s podtržením individualit
3. 1x za tři roky vlastní hodnocení školy

Formy vzdělávání: 
Vzdělávání se promítá do celého dne a má charakter hlavně hry. Využíváme hlavně přirozenou zvídavost dítěte. Vzdělávání je založeno na bezprostředních zážitcích dítěte. Dbáme na vyváženost spontánních aktivit a řízených činností. Vzdělávání probíhá buď individuálně nebo ve skupinách.