Rozvíjení výchov

Jóga – každé sudé úterý od 15,15 hod. do 16,00 hod.

Jazykový kroužek – každý týden 9,30 hod.-10,00 hod.