Rozvíjení výchov

Angličtina – každý týden ve středu od 12,30 do 13,00 hod.

Jazykový kroužek – každý týden 9,30 hod.-10,00 hod.