Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232

Přejeme všem hezké a pohodové prázdniny.

Oznámení ke školnému ZDE

Seznam dětí přijatých od šk.r.2021/2022 ZDE

Otevření mateřské školy
Od 3.5.2021 se otevírá mateřská škola pro všechny děti.
Děti se nebudou od 3.5.2021 testovat ani nemusí mít v době přítomnosti v MŠ roušku.

Doprovod dětí:
Do MŠ bude vstupovat vždy jen jeden doprovod, a to se zakrytými ústy (respirátor).
U vchodu do MŠ použije dezinfekci rukou.
V šatnách budou vždy jen dvě dospělé osoby, které zde budou jen po nezbytně nutnou dobu (převlečení dítěte).
Ostatní počkají na chodbě v 2m rozestupech.
Do šatny tedy vstoupí další rodič pouze tehdy, pokud tam bude jen jedna dospělá osoba.

Roušky: Dětem dejte do sáčku jednu zabalenou hygienickou roušku (ne látkovou).

Děkujeme vám, že nám budete nápomocni při dodržování všech pravidel.

Zápis do mateřské školy
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Den otevřených dveří MŠ Vinohrady – online ZDE

Provoz MŠ vzhledem ke COVID-19 od 1.9.2020 ZDE

Rozvíjení výchov
Jóga – každý sudý čtvrtek od 15,00 do 15,45 hod.

Projekty
Projekt – Mezi námi mezigeneračně v MŠ Vinohrady
Projekt je financován za podpory Města Rakovník

Nově provoz MŠ od 1.9.2019 6,15 – 16,45 hod.