Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232

Oznámení ke školnému ZDE

Rozvíjení výchov
Jóga – každý sudý čtvrtek od 15,00 do 15,45 hod.
Keramika – každé liché úterý od 15,00 – 16,30 hod. v Červené pastelce

Projekty
Projekt – Keramická dílnička
Projekt – Mezi námi mezigeneračně v MŠ Vinohrady
Projekty jsou financovány za podpory Města Rakovník

Nově provoz MŠ od 1.9.2019 6,15 – 16,45 hod.