Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení
na školní rok 2020/2021 ZDE

Oznámení ke školnému ZDE

Podmínky ke znovuotevření mateřské školy

Termín otevření : 11.5.2020
Provoz školy:  7,00 – 16,00 hod.
Děti nemusejí mít v areálu MŠ roušky (vnitřní prostory, zahrada  školy).
Účastnit vzdělávání se mohou pouze děti, které nevykazují známky onemocnění(zvýšená teplota-bude měřena při příjmu, rýma, kašel…).

Zákonný zástupce podepíše před prvním vstupem do školy písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ ČR a čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti). Tiskopis ZDE – vytisknout , vyplnit, podepsat  a následně odevzdat do MŠ. Kdo nemá možnost vytisknout  zavolat ředitelce školy 602 706 067.

Rodič bude dítě předávat ve vstupní hale MŠ  (při současném příchodu více rodičů najednou budou rodiče dodržovat rozestupy a děti předávat pověřenému pracovníkovi postupně, rodiče budou mít při předávání dětí zakrytá ústa a nos, dětem bude měřena teplota).

Vyzvedávání dětí – rodič zazvoní na třídu a počká až mu bude dítě přivedeno k hlavnímu vchodu (rodiče se nebudou shromažďovat a budou dodržovat rozestupy). Pokud budou děti na zahradě, vyzvedne si ho rodič tam.

Vyzvedávání  – po obědě  12,00- 12,20 hod.
                           odpoledne  14,45 – 16,00 hod.

Děti nebudou do MŠ nosit žádné hračky, knihy, jídlo ani pití.
Dítě bude mít jednu roušku v sáčku pro případnou potřebu.
Vzdělávání bude probíhat za přísných hygienických  podmínek, stravování bude zajištěno také za přísných hygienických podmínek.
Tak abychom mohli vyhovět těmto podmínkám budou děti rozděleny do stálých skupin ,nemusejí tedy být ve své třídě ani se svojí paní učitelkou.
Děkuji vám, že nám pomůžete dodržovat nastavená pravidla, která platí do konce června. Chráníte tím vaše děti a také sebe a personál školy.

Vážení rodiče školné za květen 400,-Kč je splatné do 15.5.2020 – týká se všech dětí ze Žlutých a Zelených pastelek.

Rozvíjení výchov
Jóga – každý sudý čtvrtek od 15,00 do 15,45 hod.
Keramika – každé liché úterý od 15,00 – 16,30 hod. v Červené pastelce

Projekty
Projekt – Keramická dílnička
Projekt – Mezi námi mezigeneračně v MŠ Vinohrady
Projekty jsou financovány za podpory Města Rakovník

Nově provoz MŠ od 1.9.2019 6,15 – 16,45 hod.