Plán témat

Vzdělávací program: „ BAREVNÝ SVĚT MALÉHO ČLOVÍČKA “

Plán témat: 
1. září – Školka, já a kamarádi
2. říjen – Barvy podzimu
3. listopad – Zdraví
4. prosinec – Zimní radovánky – vánoční čas
5. leden – Kdo co dělá
6. únor – Věci kolem nás
7. březen – Jaro – probouzející se příroda
8. duben – Zvířátka kolem nás
9. květen – Pojďme se mít rádi
10. červen – Těšíme se na prázdniny

Témata se rozpracovávají na třídách do podtémat a to tak, aby každé téma bylo obsaženo ve všech oblastech předškol. vzdělávání. Přitom musí být respektován požadavek hlavně na rozvoj osobnosti dítěte, spolupráci s rodinou, hodnocení.

A) Rozvoj osobnosti: 

Motto: „ Každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby, rozvíjet se a učit se jiným tempem. “ 

1. Rozvíjet dítě s jeho možnostmi a schopnostmi
2. Seznámit děti s důležitými věcmi
3. Posílit sebevědomí dítěte, vyzdvihnout jeho schopnosti
4. Pomáhat dětem při jejich snažení
5. Vytvořit prostředí pro seberealizaci a vzájemné vztahy
6. Rozvoj řeči

B) Spolupráce s rodinou
1. Přístup rodičům do MŠ ( dny otevřených dveří, slavnosti, pomoc, podílet se na činnosti dětí v MŠ )
2. Pomáhat rodičům při zprostředkování návštěv odborníků
3. Možnost vyjádřit se formou dotazníku o svém dítěti a k práci MŠ

C) Hodnocení
1. 1x týdně na třídách 
2. 2x ročně třídu jako celek s podtržením individualit
3. 1x za tři roky vlastní hodnocení školy

Formy vzdělávání: 
Vzdělávání se promítá do celého dne a má charakter hlavně hry. Využíváme hlavně přirozenou zvídavost dítěte. Vzdělávání je založeno na bezprostředních zážitcích dítěte. Dbáme na vyváženost spontánních aktivit a řízených činností. Vzdělávání probíhá buď individuálně nebo ve skupinách.