Důležité informace

Třídy v MŠ

Žluté pastelky – 25 dětí p.uč, Jana Procházková, Jitka Kadlíková
Zelené pastelky – 25 dětí p.uč. Irena Bartoníčková, Stanislava Šebková, Kateřina Arnoštová
Modré pastelky – 25 dětí p.učiteky Bc.Petra Cílová, Tereza Vykouková

Den v MŠ

Činnosti se během dne prolínají,je však potřeba dodržet přestávky mezi jídly.

6,15-8,00příchod do MŠ
8,45svačina
11,45oběd
14,45svačina
16,45konec provozu MŠ

V průběhu dne by se v tomto časovém rozvrhu měly pravidelně objevovat tyto činnosti:
Hry a činnosti dle volby dětí,pohybové činnosti,didakticky zacílená činnost,pobyt venku,odpočinek,tělovýchovné chvilky,zájmová činnost.

Stravné

Řídíme se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné se hradí vždy za minulý měsíc společně se školným.

Platby jsou prováděny :
vložením na účet MŠ u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100

Platby provádějte nejdéle do 15. v měsíci

Finanční norma stravného:

3-7 let 35,-Kč
Přesnídávka9,-Kč
Oběd 19,-Kč
Svačina7,-Kč

Školné 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 je měsíční úplata 500,- Kč.
V době letních prázdnin červenec a srpen 25,-Kč na den.
Předškolní vzdělávání se v posledním roce poskytuje bezúplatně.
školné se hradí měsíc dopředu, prvně vždy do 15.9., a to vložením na účet školy u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem.

Co mít do MŠ

Vhodné oblečení a obutí (tepláky na ven a jiné do třídy)
Bačkory
Pyžamo
Pláštěnka

Co donést do MŠ

V září a lednu
Ubrousky, toaletní papír,papírové kapesníky.

Prázdninový provoz

Hlavní prázdniny:
1.7.-16.7.2021  a  23.8.-31.8.2021  provoz MŠ Vinohrady
2.8.-21.8.2021 –provoz MŠ Průběžná
19.7.-30.7.2021 – uzavření obou MŠ