Důležité informace

Třídy v MŠ

Žlutá pastelka 18 dětí
p.uč. Jana Procházková, Bc. Jana Mikulcová

Zelená pastelka 23 dětí
p.uč. Irena Bartoníčková, Stanislava Šebková

Červená pastelka 20 dětí
p.uč. Bc.Petra Cílová, Larisa Šejnová DiS.

Modrá pastelka 25 dětí
p.uč. Bc.Tereza Řežábková, Bc.Darina Zbořilová

Den v MŠ

Činnosti se během dne prolínají,je však potřeba dodržet přestávky mezi jídly.

6,15-8,00příchod do MŠ
8,45svačina
11,45oběd
14,45svačina
16,45konec provozu MŠ

V průběhu dne by se v tomto časovém rozvrhu měly pravidelně objevovat tyto činnosti:
Hry a činnosti dle volby dětí, pohybové činnosti, didakticky zacílená činnost, pobyt venku, odpočinek, tělovýchovné chvilky, zájmová činnost.

Stravné

Řídíme se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné se hradí vždy za minulý měsíc společně se školným.

Platby jsou prováděny :
vložením na účet MŠ u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100

Platby provádějte nejdéle do 15. v měsíci

Finanční norma stravného:

3-7 let 40,-Kč
Přesnídávka9,-Kč
Oběd22,-Kč
Svačina9,-Kč

Školné 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 je měsíční úplata 500,- Kč.
V době letních prázdnin červenec a srpen 25,-Kč na den.
Předškolní vzdělávání se v posledním roce poskytuje bezúplatně.
Školné se hradí měsíc dopředu, prvně vždy do 15.9., a to vložením na účet školy u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem.

Co mít do MŠ

Vhodné oblečení a obutí (tepláky na ven a jiné do třídy)
Bačkory
Pyžamo
Pláštěnka

Co donést do MŠ

V září a lednu
Ubrousky, toaletní papír,papírové kapesníky.

Prázdninový provoz

3.7.-21.7.2023 provoz MŠ Vinohrady
7.8.-25.8.2023 provoz MŠ Průběžná
24.7.-4.8.2023 uzavřeny obě MŠ