Důležité informace

Třídy v MŠ

Žlutá pastelka 18 dětí
p.uč. Jana Procházková, Bc. Jana Mikulcová

Zelená pastelka 23 dětí
p.uč. Irena Bartoníčková, Martina Řežábková, Denisa Andršová

Červená pastelka 22 dětí
p.uč. Larisa Šejnová Dis., Petra Ježková

Modrá pastelka 25 dětí
p.uč. Mgr, Bc. Petra Cílová, Bc. Tereza Řežábková

Den v MŠ
Činnosti se během dne prolínají,je však potřeba dodržet přestávky mezi jídly.

6,15-8,00příchod do MŠ
8,45svačina
11,45oběd
14,45svačina
16,45konec provozu MŠ

V průběhu dne by se v tomto časovém rozvrhu měly pravidelně objevovat tyto činnosti:
Hry a činnosti dle volby dětí, pohybové činnosti, didakticky zacílená činnost, pobyt venku, odpočinek, tělovýchovné chvilky, zájmová činnost.

Stravné
Řídíme se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné se hradí vždy za minulý měsíc společně se školným.

Platby jsou prováděny
vložením na účet MŠ u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100

Platby provádějte nejdéle do 15. v měsíci

Finanční norma stravného

3-7 let 40,-Kč
Přesnídávka9,-Kč
Oběd22,-Kč
Svačina9,-Kč

Školné 2023/2024
Pro školní rok 2023/2024 je měsíční úplata 500,- Kč.
V době letních prázdnin červenec a srpen 25,-Kč na den.
Předškolní vzdělávání se v posledním roce poskytuje bezúplatně.
Školné se hradí měsíc dopředu, prvně vždy do 15.9., a to vložením na účet školy u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem.

Co mít do MŠ
Vhodné oblečení a obutí (tepláky na ven a jiné do třídy)
Bačkory
Pyžamo
Pláštěnka

Co donést do MŠ

V září a lednu
Ubrousky, toaletní papír,papírové kapesníky.

Prázdninový provoz
1.7.2024 – 19.7.2024 provoz MŠ Průběžná
5.8.2024 – 23.8.2024 provoz MŠ Vinohrady
22.7.2024 – 2.8.2024 obě MŠ uzavřeny