Důležité informace

Třídy v MŠ

Žluté pastelky – 18 dětí p.uč. Jana Procházková a Bc. Jana Mikulcová
Zelené pastelky – 21 dětí p.uč. Irena Bartoníčková, Stanislava Šebková, Tereza Řežábková
Modré pastelky – 25 dětí p.uč. Bc.Petra Cílová, Kateřina Kameníková

Den v MŠ

Činnosti se během dne prolínají,je však potřeba dodržet přestávky mezi jídly.

6,15-8,00příchod do MŠ
8,45svačina
11,45oběd
14,45svačina
16,45konec provozu MŠ

V průběhu dne by se v tomto časovém rozvrhu měly pravidelně objevovat tyto činnosti:
Hry a činnosti dle volby dětí, pohybové činnosti, didakticky zacílená činnost, pobyt venku, odpočinek, tělovýchovné chvilky, zájmová činnost.

Stravné

Řídíme se podle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Stravné se hradí vždy za minulý měsíc společně se školným.

Platby jsou prováděny :
vložením na účet MŠ u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100

Platby provádějte nejdéle do 15. v měsíci

Finanční norma stravného:

3-7 let 37,-Kč
Přesnídávka9,-Kč
Oběd20,-Kč
Svačina8,-Kč

Školné 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 je měsíční úplata 500,- Kč.
V době letních prázdnin červenec a srpen 25,-Kč na den.
Předškolní vzdělávání se v posledním roce poskytuje bezúplatně.
Školné se hradí měsíc dopředu, prvně vždy do 15.9., a to vložením na účet školy u KB Rakovník č.ú. 11436221/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem.

Co mít do MŠ

Vhodné oblečení a obutí (tepláky na ven a jiné do třídy)
Bačkory
Pyžamo
Pláštěnka

Co donést do MŠ

V září a lednu
Ubrousky, toaletní papír,papírové kapesníky.

Prázdninový provoz

4.7.-5.8.2022 MŠ uzavřena nahrazuje MŠ Průběžná
8.8.-31.8.2022 provoz MŠ Vinohrady
25.7.-5.8.2022 obě MŠ uzavřeny