Zaměstnanci

ředitelka školy
Irena Bartoníčková

učitelky
Bc. Petra Cílová
Kateřina Kameníková
Bc. Jana Mikulcová
Jana Procházková

Tereza Řežábková
Stanislava Šebková

hospodářka + kuchařka
Světlana Trousilová

školnice + kuchařka
Lenka Bílková

kuchařka
Lída Vyskočilová

uklízečky
Anna Sochorová
Milena Tůmová