Zaměstnanci

ředitelka školy
Irena Bartoníčková

učitelky
Bc. Petra Cílová
Kateřina Kameníková
Bc. Jana Mikulcová

Jana Procházková
Tereza Řežábková
Stanislava Šebková

Larisa Šejnová DiS.
Bc. Darina Zbořilová

hospodářka + kuchařka
Světlana Trousilová

školnice + kuchařka
Lenka Bílková

kuchařka
Eva Razímová
Lída Vyskočilová

uklízečky
Anna Sochorová
Milena Tůmová