Zaměstnanci

ředitelka školy
Irena Bartoníčková

pedagogičtí pracovníci
Mgr. Petra Cílová
Bc. Tereza Řežábková
Bc.Jana Mikulcová
Jana Procházková
Martina Řežábková
Denisa Andršová Dis.
Larisa Šejnová Dis.
Petra Ježková
Kateřina Kameníková

hospodářka + kuchařka
Světlana Trousilová

školnice + kuchařka
Lenka Bílková

kuchařka
Eva Razímová
Monika Losonciová

uklízečky
Anna Sochorová
Milena Tůmová