Projekty

OP VVV – Operační program věda,výzkum,vzdělávání

Od počátku školního roku 2016/2017 realizuje naše škola vybrané šablony VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol. Další významnou součástí projektu je možnost využít personální posílení škol o školního psychologa,školního asistenta,speciálního pedagoga,sociálního pedagoga, chůvu v mateřské škole. 
Důležitou součástí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony OP VVV MŠ Vinohrady Rakovník
DVPP
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Během dvou let bude mít škola v rámci projektu možnost čerpat 203 000,-Kč.