ProjektyOd 1.9.2023 je MŠ zapojena do Operačního programu Jana Ámose Komenského – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Program je financován Evropskou Unií ze 76,73% a z národních zdrojů 23,27%.OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Od počátku školního roku 2016/2017 realizuje naše škola vybrané šablony VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol. Další významnou součástí projektu je možnost využít personální posílení škol o školního psychologa,školního asistenta,speciálního pedagoga,sociálního pedagoga, chůvu v mateřské škole. 
Důležitou součástí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony OP VVV MŠ Vinohrady Rakovník
DVPP
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Během dvou let bude mít škola v rámci projektu možnost čerpat 203 000,-Kč.